Categories EventsFPEA Timeline

Sandwich Friday

Magandang Umaga FPEA’ns! Bukas na po ng umaga ang ating SANDWICH DAY at Al Bidda Park Starts at 5:00am. Breakfast will be served. I encourage everyone to come!

Sa likod ng Qatar Bowling Center!